- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
LỚP 11CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC MÔN TOÁN LỚP 11

CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC MÔN TOÁN LỚP 11

CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC MÔN TOÁN LỚP 11

 1. Hàm số y= sinx
 • TXĐ: D=ℝ và -1 ≤ Sinx ≤ 1, ∀x ∈ ℝ
 • Là hàm số lẻ, tuần hoàn chu kỳ là 2π, nhận mọi giá trị thuộc đoạn [-1;1]
 • Hàm số đồng biến trên 
 • Hàm số nghịch biến trên
 • Có đồ thị là đường hình sin đi qua điểm O(0;0)
 • 2.Hàm số y=cosx
 • TXĐ: D=ℝ và -1 ≤ Sinx ≤ 1, ∀x ∈ ℝ
 • Là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kỳ 2π, nhận mọi giá trị thuộc đoạn [-1;1]
 • Hàm số đồng biến trên (-π+k2π; k2π)
 • Hàm số nghịch biến trên (k2π; π+k2π)
 • Có đồ thị hình sin đi qua điểm (0;1)3. Hàm số y=tanx
 • TXĐ:
 • Là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kỳ π, nhận mọi giá trị thuộc ℝ
 • Hàm số đồng biến trên
 • Có các đường tiệm cận 4. Hàm số y=cotx
 • TXĐ: D=ℝ\{kπ, kϵℤ}
 • Là hàm số lẻ tuần hoàn với chu kỳ π, nhận mọi giá trị thuộc ℝ
 • Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (kπ; π+kπ)
 • Có các đường tiệm cận x= kπ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme